P.W. Agnes - producent odzieży medycznej

You are here: Home Home RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej stosujemy pliki, technologie służące przetwarzaniu danych osobowych w celach personalizowania treści i przeprowadzania analiz na stronie internetowej. Więcej informacji znajduje się w treści artykułu.

Majdan Sieniawski, 25-05-2018 r.

P. W. AGNES

Teresa Motyka

Majdan Sieniawski 254

37-534 Adamówka

NIP:  7941000875

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku  z wprowadzeniem  obowiązku informacyjnego, wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO z 27 kwietnia 2016 r., które dotyczy przetwarzania danych osobowych przedstawiamy Państwu poniższe informacje.

Przed przejściem do strony internetowej zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami, które dotyczą zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (od dnia 25 maja 2018 r.).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P. W. AGNES Teresa Motyka
z siedzibą w Majdanie Sieniawskim 25, 37-534 Adamówka, Tel. 16 622 91 84,
kom. 795 015 007.

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować : listownie - adres P. W. AGNES Teresa Motyka Majdan Sieniawski 254, 37 -534 Adamówka, e-mailowo This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub telefonicznie 16 622 91 84, kom. 795 015 007.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymujemy je od Państwa podczas rejestrowania się w naszym sklepie internetowym,
a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwo z naszą firmą.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • Zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową (niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy),
  • Kontaktowania się z Państwem, w celach w celach marketingowych i   związanych ze świadczeniem naszych usług i dostawą produktów, poprzez dostępne środki komunikacji, w szczególności poprzez telefon oraz e-mail lub listownie na podstawie państwa zgody,
  • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych: wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych,
  • Obsługi reklamacji,
  • Ewentualnego  dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową dostawy/ świadczonymi usługami ( niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń).

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe  będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług/ dostaw lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Jeśli przetwarzane będą dane w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Administrator  zapewnia zabezpieczenie danych przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać powierzone dane  osobom trzecim w celach marketingowych wyłącznie jeżeli  Państwo wyrażą na to pisemną zgodę.

Ponadto  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji  należności.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje  Państwu prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Jeśli podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawierana umową (dostawy) jest dobrowolne, ale
w przypadku wysyłki, sporządzenia dokumentacji związanej  z dostawą jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – często bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/ świadczenia usługi.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Dziękujemy!