INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku  z wprowadzeniem  obowiązku informacyjnego, wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO z 27 kwietnia 2016 r., które dotyczy przetwarzania danych osobowych przedstawiamy Państwu poniższe informacje.

Przed przejściem do strony internetowej zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami, które dotyczą zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (od dnia 25 maja 2018 r.).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P. W. AGNES Teresa Motyka z siedzibą w Majdanie Sieniawskim 25, 37-534 Adamówka, Tel. 16 622 91 84, kom. 795 015 007.

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować:

  • listownie - adres P. W. AGNES Teresa Motyka Majdan Sieniawski 254, 37 -534 Adamówka,
  • e-mailowo biuro@pwagnes.pl
  • telefonicznie 16 622 91 84, kom. 795 015 007.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymujemy je od Państwa podczas rejestrowania się w naszym sklepie internetowym,  a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwo z naszą firmą.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • Zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową (niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy),
  • Kontaktowania się z Państwem, w celach w celach marketingowych i   związanych ze świadczeniem naszych usług i dostawą produktów, poprzez dostępne środki komunikacji, w szczególności poprzez telefon oraz e-mail lub listownie na podstawie państwa zgody,
  • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych: wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych,
  • Obsługi reklamacji,
  • Ewentualnego  dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową dostawy/ świadczonymi usługami ( niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń).

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe  będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług/ dostaw lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Jeśli przetwarzane będą dane w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać powierzone dane  osobom trzecim w celach marketingowych wyłącznie jeżeli  Państwo wyrażą na to pisemną zgodę.

Ponadto  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji  należności.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje  Państwu prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Jeśli podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawierana umową (dostawy) jest dobrowolne, ale w przypadku wysyłki, sporządzenia dokumentacji związanej  z dostawą jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – często bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/ świadczenia usługi.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Dziękujemy!